contactzine

გლობალური კლიმატის ცვლილება

  • რა იწვევს კლიმატის ცვლილებას

ინდუსტრიულმა რევოლუციამ, რომელიც დაიწყო მე -19 საუკუნის დასაწყისში, რადიკალურად შეცვალა ადამიანების ურთიერთქმედება ჩვენს პლანეტასთან, ეკოლოგიურ სისტემასთან და ნებისმიერ სხვა ცოცხალ სახეობასთან. ეს რევოლუცია ძირითადად წარმოიშვა ევროპაში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს ადგილები ძირითადად ქრისტიანებით იყო დასახლებული

 

ქრისტიანობა არის ყველაზე ანთროპოცენტრული რელიგია, რაც მსოფლიოს უნახავსლინ უაითი.

 

შესაძლოა ეს იყო მთავარი მიზეზი, რის გამოც ინდუსტრიალიზებულმა ქვეყნებმა მიიღეს უმკაცრესი ზომები, რათა მიეღწიათ განვითარება მთელი მსოფლიოს ინდუსტრიალიზაციისა და მისი ეკონომიკის ფუნდამენტად გარდაქმნისათვის. მხოლოდ ათწლეულების შემდეგ, რაც უკვე მოხდა ინდუსტრიული რევოლუცია, ჩვენი საზოგადოების ზოგიერთმა ჯგუფმა დაიწყო ფიქრი იმაზე, თუ როგორ მივდივართ განვითარებისკენ. ეს იყო ადამიანთა ჯგუფები, რომლებმაც უმრავლესობას უთხრეს, რომ ჩვენ ვანგრევთ იმ ადგილს, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ და მალე მეცნიერებმაც კი დაადასტურეს თავიანთი აზრი გლობალური კლიმატის ცვლილების თემაზე ჩატარებული კვლევების შედეგების საფუძველზე


  • გვაქვს რაიმე დაკვირვება კლიმატის ზოგად ცვლილებაზე

 

კლიმატის სისტემის დათბობის მეცნიერული მტკიცებულება ცალსახაა” – კლიმატის ცვლილების სამთავრობათაშორისო პანელი

 

სამწუხაროდ, NASA- მიერ ბოლო ათწლეულების განმავლობაში ჩატარებული დაკვირვების შედეგების თანახმად, არსებობს რეალური სამეცნიერო მტკიცებულებები და ეს არის მიზეზი იმისა, რომ ყველაზე მსხვილ საერთაშორისო ინდუსტრიულ კორპორაციებსაც კი სჯერათ კლიმატის ცვლილების და აღიარებენ მას, როგორც ერთერთ ყველაზე დიდ საფრთხეს კაცობრიობისადმი. მიუხედავად იმისა, რომ სამეცნიერო მტკიცებულება ადასტურებს, რომ კლიმატის ცვლილება რეალურია და უმსხვილესი კორპორაციების მფლობელები აღიარებენ მის არსებობას, ეფექტური ნაბიჯები ჯერ კიდევ არ არის გადადგმული. უმსხვილესი ქარხნების წარმოება, რომლებიც ყოველწლიურად აწარმოებენ სამომხმარებლო საქონელს, რომლის ღირებულებაც მილიარდობით დოლარია, 1 პროცენტითაც კი არ შენელებულა. შენელების ნაცვლად, მსოფლიოს უმსხვილესი ქვეყნები კონკურენციას უწევენ მსოფლიოში უდიდესი და უძლიერესი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში და, შესაბამისად, ისინი ზრდის სამომხმარებლო საქონლის წარმოებას და ბუნებრივი რესურსების მოპოვებას. ეს ქმედებები აჩქარებს კლიმატის ცვლილებისა და გლობალური დათბობის პროცესებს მთელს მსოფლიოში


  • ვისი ბრალია

მიმდინარე გათბობის ტენდენციას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, რადგან მისი უმეტესი ნაწილი უაღრესად სავარაუდოა იყოს ადამიანის საქმიანობის შედეგი მე -20 საუკუნის შუა პერიოდიდან” – NASA, 2016. 

 

მეცნიერული ფაქტების თანახმად, კაცობრიობამ იცის კლიმატის ცვლილების ორი ტიპი და გლობალური დათბობა. პირველი არის კლიმატის ბუნებრივი ცვლილება, რომელიც ხდება რეგულარულად დედამიწაზე კონკრეტულ დროში, რომელიც გრძელდება რამდენიმე ასეული საუკუნე და უკვე რამდენჯერმე მოხდა დედამიწის სიცოცხლეში. ამ ტიპის კლიმატის ცვლილება არ წარმოადგენს საფრთხეს ჩვენი პლანეტისთვის, რადგან ის ბუნებრივი პროცესია და უნდა მოხდეს. თუმცა, ნასას განცხადების თანახმად, რომელიც მე ამ პასუხის დასაწყებად გამოვიყენე, კლიმატის ცვლილება, რომელსაც ჩვენ ვხედავთ ახლა, არ არის ბუნებრივი პროცესი და არის ის, რაც კაცობრიობის ქმედებებმა გამოიწვია. ამრიგად, ეს პროცესი რეალური საკითხია და შესაძლოა მართლაც საფრთხე შეუქმნას ჩვენს არსებობას, როგორც ადამიანებს დედამიწაზე. სკეპტიკოსები, რომლებსაც არ სჯერათ კლიმატის ცვლილების და აქვთ განსხვავებული თეორიები, ხშირად ამბობენ, რომ კლიმატის ცვლილება, რომელსაც ჩვენ ახლა ვხედავთ, არის მხოლოდ ჩვენი პლანეტა დედამიწის ბუნებრივი პროცესი და არავითარი კავშირი არ აქვს ადამიანის მავნე ქმედებებთან. მაგრამ როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კლიმატის ცვლილება, რომლის წინაშეც დღეს ვდგავართ, არსებობს ისევე, როგორც ის სკეპტიკოსები, რომლებსაც არ სჯერათ მისი არსებობის